Home

Terug naar index <=> Verder naar volgende

Les 11: Koffie

Brr, slordig gereden. Schakelen kan simpeler en dan ik het doe, sturen kan vloeiender.

Na de les hebben we in de avondzon een kop koffie gedronken samen en Humphry vertelde over zijn familie, over zijn vrouw die in het maatschappelijk werk vanaf de dag van haar diplomering direct werk had en die ook vandaag nog altijd in de weer is om iedereen in de grote familie bij te staan die dat nodig heeft. Over haar vader die helaas vier jaar geleden is gestorven. Een grote man, sterk karakter, een man van principes die eindeloos veel van zijn kinderen hield, en van het leven.

Voor het slapen gaan lees ik op CNN dat een onderzoek in Atlanta (onder supervisie van prof. Lawrence Frank, University of British Columbia) heeft uitgewezen dat er een direct verband lijkt te bestaan tussen autorijden en overgewicht. Als je in een omgeving woont met winkels in de buurt, waar je lopend naartoe kan, dan beweeg je meer dan wie overal in de wagen naartoe gaat. Ruim tienduizend mensen werden ondervraagd. Voor elke 30 minuten extra die elke dag in de auto wordt doorgebracht, heb je 3 procent meer kans op overgewicht. De witte man met een huis in een buitenwijk weegt doorgaans meer (10 pounds, omgerekend...?) dan wie in een dichtbevolkte stadswijk met veel winkels woont. Als je binnen een straal van een kilometer van winkels woont, heb je 7 procent minder kans op overgewicht dan wie overal een auto voor nodig heeft.

Rij-instructeurs hoeven geen veiligheidsgordel te dragen (mag wel). De reden daarvoor? Als een instructeur dik is, en hij zet de stoel wat naar achteren om beter te zitten, dan kan hij niet zo gemakkelijk en snel naar voren buigen als hij ineens moet ingrijpen om bijvoorbeeld het stuur van de leerling over te nemen. De gordel blokkeert immers als je ineens naar voren schiet.