Home

QuotesAlso: Block Quotes


“For time to be meaningful, it needs to be filled by distance; for distance to be meaningful, it needs to fill an appropriate measure of time. .”

Bruce Weber


Ladies, here's a little seduction tip: It doesn't take a lot to get your man in the mood. You know this already. You see all those articles in women's magazines about how to seduce a man, how to use massage oils or candles or music to get him in the mood. Men, for better of for worse, aren't that complicated. Here are two short articles on how to seduce your man:
“Ask him if he wants to have sex” And:
“Say ‘Yes, that would be nice. ’   ”

Harlan Coben, in “Home”, 2016


“If you get one photograph that's good from a trip, that's plenty.”

Todd Hido


“Sommigen spelen op een podium vele optredens. Anderen spelen thuis en geven maar een paar concerten per jaar. Sommigen spelen voor duizenden mensen, anderen voor slechts een paar. Het maakt niet zo veel uit. Alles wat telt is te zoeken naar een gezond en harmonieuze relatie tussen muziek en jezelf.”

Hein Van de Geyn
Bron: Jazzenzo


“Unfortunately, illusion is sometimes the only element that keeps us sane, and you don't rob others of it when they need it most.”

“The great joke is that any wisdom most of us acquire can seldom be passed on to others. I suspect this reality is at the heart of most of old people's anger.”

“The real gladiators of the world are so humble in their origins and unremarkable in appearance that when we stand next to them in a grocery-store line, we never guess how brightly their souls can burn in the dark.”

James Lee Burke, Swan Peak


‘Kán je schaken?’ vroeg die.
‘Zowat,’ zei Kees luchtig, ‘maar ‘k wou het ‘es goed gaan leren. Me oefenen. Daarvoor heb ik een eigen spel nodig. Je moet alleen zo eeuwig oppassen, dat je d’r niet gek van wordt. Maar het spel is prachtig, hè?’
Het vriendje kwam een beetje onder de indruk; probeerde nog gewichtig te zijn door geheimzinnig te zeggen: ‘Wat ik kies, wéét ik wel; geen schaakstukken, maar iets anders, waar geen één om denkt...’
Maar Kees glimlachte welwillend en zei: ‘Och, as je van schaken geen verstand hebt, dan begin je met stukken óók niks, hè. En je moet d’r bepaald een kop voor hebben, ook.’
En hij keek op een vreemde manier langs z’n vriendje heen, zo’n beetje als een beginnende-krankzinnige.'

Theo Thijssen, Kees de jongen


Chang said, “I don't understand how you drink so much coffee.”
“Law of gravity,” Reacher said. “If you tip it up, it comes right out. You can't help but drink it.”
“Your heart must be thumping all the time.”
“Better than the alternative.”

Lee Child, Make Me


“There are few things as seemingly untouched by the real world as a child asleep.”

John Irving, A Widow for One Year


“The sympathy passed between them like a letter slipped under a door.”

John Irving, A Widow for One Year


“There is no intolerance in America that compares to the peculiarly American intolerance for lack of success.”

John Irving, A Widow for One Year


“I felt that she was interrogating me and in fear of her interrogation I blurted out whatever I thought she wanted me to say, which was always the opposite to what she wanted me to say, that's if she wanted me to say anything.
‘Do I frighten you?’ she asked me once.
‘Of course you frighten me,’ I told her. ‘That very question frightens me.&rsquo
‘And why is that, do you think?’ But before I could answer she held her hand up in front of my mouth. ‘Don’t,’ she said. ‘I know what’s coming. Because you’re Jewish. And you can’t ask a Jew a question without him thinking you’re Gestapo.’
Since I wasn’t permitted to speak, I turned my face into a question mark. So wasn’t she Gestapo?”

Howard Jacobson Kalooki Nights


“Als ik in een jaar één echt goede foto heb gemaakt, ben ik heel blij.”

Tino Soriano, in PF, maart 2008


“De wereld wil een andere VS [...] Ik wil dat het imago van Amerika hersteld wordt, niet omdat het me iets kan schelen of anderen ons wel of niet waarderen, maar omdat ons leiderschap nodig is.”

Madeleine Albright Het Parool, 21 februari 2008
(Een goed imago bespaart een hoop herrie als je ergens binnen wil stappen om er de lakens uit te delen. Je hoeft dan niet eerst harde klappen te geven, hoogstens wat schouderklopjes. Scheelt ook kosten bij de wederopbouw.
Wil de wereld een andere VS of wil Albright een andere wereld?)


“Deze dagen voor kerst zijn ongewoon stil en donker. Bomen, hagen en struiken zijn wit berijpt. Het licht moet vroeg op.”

Jan Elemans (De moeder van al mijn boeken, 2007)


“Wie gevonden heeft, heeft slecht gezocht”

Dirk Roofthooft


“De Belgen hebben het buskruit niet uitgevonden, maar ze weten er wel goed raad mee.”

Bart Dirks
De Volkskrant, column Buitenland-pagina


“And yet in her eyes there was something unreadable, something that did not want to be read, the determined blankness that in predator animals conceals hostile calculation, and in prey forms part of an overwhelming effort to seem to have disappeared.”

Michael Chabon
The Amazing Adventures of Kavalier & Clay


“The labels had been lettered lovingly; his father had always expressed that emotion best through troubling with details. In this fatherly taking of pains -- in his stubbornness, persistence, orderliness, patience, and calm -- Josef had always taken comfort.”

Michael Chabon
The Amazing Adventures of Kavalier & Clay


“Het is bizar, denk ik terwijl ik Richard bekijk, hoe snel hij kan omslaan van amicaal naar bedreigend, van bijna timide naar demonisch. Er ontbreekt in zijn karakterstructuur een soort verloopstuk dat zijn handelen kan temperen. Dat maakt hem waarschijnlijk tot zo'n goede acteur. [...]
Op zijn geheel eigen wijze is Richard behoorlijk vermoeiend en rigide. Zoals alle mensen met talent. [...]
Elk gebaar, elke stembuiging is overdacht, maar toch gebeurt alles volkomen natuurlijk. Het is even fascinerend als een natuurramp. Als hij zo acteert zie je zijn innerlijke pijn, zijn minderwaardigheidscomplexen, zijn woede, maar zonder dat het ook maar een moment larmoyant of therapeutisch wordt. [...]
Richard buigt en wijst met een soepele hand naar mij en de grijnzende technicus, die zo van vliegeren houdt. Als er voldoende succes is, is Richard niet te beroerd om het te delen.

[...]
De meeste acteurs lezen naast hun eigen teksten zo min mogelijk. Woorden vormen hun natuurlijke vijand, een vervelende tekstbrij die uit het hoofd geleerd moet worden, telkens weer. Een acteur is een leeg vat dat wordt volgepropt met taal, tot hij barst.

[...]
Theatermaken is het opwarmen van kliekjes voor een maar matig hongerig publiek.

[...]
Dit is weer een van die dagen waarop elk woord wat ik zeg verkeerd wordt uitgelegd en elk woord wat ik niet zeg wordt aangezien voor onverschilligheid.

Don Duyns, Buigen


“Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.”


Een lichaam vertrouwd
van veel vorige nachten
dat naakt en ontspannen
in zijn slaap het mijne zoekt
Een hand liefkoost vluchtig
mijn heup. Ik voel me
wonderbaarlijk bevoorrecht
en angstwekkend kwetsbaar.

Hanny Michaelis


“Wat er in uw diepste innerlijk gebeurt is uw volle liefde waard, hieraan moet u op de een of andere manier werken, en niet teveel tijd en teveel moed verspillen aan het verhelderen van uw houding ten opzichte van de mensen.”
Rainer Maria Rilke


“New Year's Eve was another bad night for me to get through. My parents had always delighted in New Year's Eve, listening to its aproach on the radio, city by city, until it arrived in Los Angeles. The firecrackers went off and the whistles and horns blew and the amateur drunks vomited and husbands flirted with other men's wives and the wives flirted with who ever they could. Everybody kissed and played grab-ass in the bathrooms and closets and sometimes openly, especially at midnight, and there were terrible family arguments the next day not to mention the Tournament of Roses Parade and the Rose Bowl game.”
Charles Bukowski, Women


“In fact, because of the uncertainty principal, particles will do whatever they can get away with for as long as they can. Virtual particles have no scruples and misbehave whenever no one is watching. (A physicist from Amsterdam even suggested that they are Dutch.)”

Lisa Randall, Ph.D.
"Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions"
Chapter: "Scaling and Grand Unification: Relating Interactions at Different Lengths and Energies,"

2005, HarperCollins, NY p. 226.

(The Dutch physicist referred to is Prof.dr. Robbert Dijkgraaf.
Asked for clarification of his observation, he explains:

“I like to refer to the permissive policy of quantum mechanics, tolerating anything whatsoever as long as it happens quickly enough for it to remain undetected.”
(In Dutch: “Ik heb het graag over het gedoogbeleid van de quantummechica, waar alles kan zolang het maar snel genoeg gebeurt voordat het gedetecteerd kan worden.”


“What I most dislike about myself is the fact that I think I'm capable of achieving anything. If somebody came up to me and said, "We're just having a bet over there and my mate reckons that you couldn't swim the English Channel." And I'd say, "Really? Gimme the fookin' trunks!" Now I can't swim, but I'd still give it a go.”
Noel Galagher
www.rollingstone.com


“A teen-ager discovers that deceit is almost as seductive as sex, and much more easily accomplished. It may be especially easy to deceive loved ones - the people who love you are the least willing to acknowledge your deceit. But if you love no one, and feel that no one loves you, there's no one with the power to sting you by pointing out that you're lying. If an orphan is not adopted by the time he reaches this alarming period of adelescence, he may continue to deceive himself, and others forever.”
John Irving
The Ciderhouse Rules


“If you break little promises you'll break big ones.”
Cormac McCarthy
The Road


“Security is measured by the numbers of promises kept. Every child understands a promise - if it is kept - and looks forward to the next promise. Among orphans, you build security slowly but regularly.”
John Irving
The Ciderhouse Rules


Weightless

Weightless, suspended in the deep cool
Of green glass
Encircled, neither beginning nor end in the still waterrings
The ripples far above are windows
Showing green shade and leaves
Through the panes

Rosemary Bocek
Wednesday, August 6, 1975
Brussels


“Conceive a dell, deep-hollowed in forest secresy; it lies in dimness and mist: its turf is dank, its herbage pale and humid. A storm or an axe makes a wide gap amongst the oak-trees; the breeze sweeps in; the sun looks down; the sad, cold dell becomes a deep cup of lustre; high summer pours her blue glory and her golden light out of that beauteous sky, which till now the starved hollow never saw.”
Charlotte Brontë, Vilette


“Er zijn heel goede huwelijken met af & toe daverende ruzie, & slechte huwelijken zonder één onvertogen woord.
[...] Dus schrijf mij eens iets hartelijks, tyfuslijder. Het is helemaal niet verboden om te schrijven dat je blij bent dat iemand veilig is aangekomen, in deze door & door onzekere tijd, en iemand te bedanken voor zijn brief.
[...] Lief beest, we moeten op 1 of andere wijze bij elkaar blijven. Hoe, dat moet nog nader worden bekeken & uitgewerkt.
[...] Het gaat er niet om, wie er gelijk heeft, & wie wat verkeerd of goed begrepen heeft. Ik heb zeer sterk de indruk, dat je twee dingen tegelijk wilt: wel met mij, maar tegelijkertijd niet met mij. Ik geloof wel, dat je van me houdt, vermoedelijk even veel als ik van jou. Maar er gaat telkens iets wezenlijk scheef. Ik heb het gevoel, dat jij elk plan & elke bepaling van een datum als een bedreiging voelt. ”
Gerard Reve, Ik had hem lief


“I was the morning of my hundredth birthday. I shaved the final mirror-disk of old tired face under the merciless glare of the bathroom lighting. It was all very well telling oneself that Humphrey Bogart had that sort of face; but he also had a hairpiece, half a million dollars and a stand-in for the rough bits.”
Len Deighton, The Billion Dollar Brain


“The fog had become thicker and was that sort of green they call a pea souper. The shoe shops were prisms of yellow light and past them, buses were ambling; trumpeting aimlessly like a herd of dirty red elephants looking for a place to die.”
Len Deighton, The Billion Dollar Brain“Stock stared at me. His head looked like that of a statue that someone had found and rolled home so that all the delicate parts had broken off.”
Len Deighton, The Billion Dollar Brain


“Owen had the defective memory of the severely embarrassed. He didn't want to remember it. Moments continued to stick in his mind as contexts melted into forgetfulness.”
John Updike, Villages
The Centaurian


“It takes a lot of degeneration before a country falls into dictatorship, but we should avoid these ends by avoiding these beginnings.”
former Supreme Court justic Sandra Day O'Connor, march 9, 2006
/text/justice.htm


“Gangbare paden leiden naar goede doelen, dwaalsporen leiden naar hogere doelen. Probleem is: lang niet alle dwaalsporen.”


“I was sufficiently English to find it difficult to say nice things to people I really liked, and I really liked Barney.”
Len Deighton, Spy Story


“Men's friendships are something that women wonder at and fear slightly.”
Len Deighton, Spy Story


“Vertigo, as all its victims know, is not a fear of falling but an atavistic desire to fly, which is why so many of its sufferers are aviators.”
Len Deighton, Spy Story


“Life forces enough final decisions on us. We should have the sense to avoid as many of the unnecessary ones as we can.”
John Irving
Until I Find You


“Er is geen vrijheid in de zandwoestijn,
Al staan er nergens hekken, nergens palen.
Het is maar beter -- als je vrij wilt zijn --
Om sierlijk door een labyrint te dwalen.”
Gerrit Komrij


“I watched the waves moving down on to the shore. Each shadow darkened until one, losing its balance, toppled forward. It tore a white hole in the green ocean and in falling brought its fellow down, and that the next, until the white stuffing of the sea burst out of the lengthening gash. [...] Outside the waves were tripping over, crashing on to and falling through the foamy, hissing scar-tissue of their predecessors. I wondered how long before we would begin doing the same.”
Len Deighton, Horse Under Water


“Trots? Dat is een raar woord. Ik ben wel tevreden.”
Peter Paul de Vries, in NRC 28 november 2005


“Enjoy Your Worries, You May Never Have Them Again”


“Life forces enough final decisions on us. We should have the sense to avoid as many of the unnecessary ones as we can.”
John Irving
Until I Find You


“The geese came in from the north, flying in a slightly broken V. When they flew above the booms and crashes of southern Falluja, it was as if they had hit a force field - the V dissolved into a tangle of confused circles, the migration stopped, the birds veered past each other in the sky, seemingly trapped above a sliver of apocalypse.”
Dexter Filkins and Robert F. Worth
Falluja, Iraq, Nov. 13 2004
www.nytimes.com/2004/11/14/international/middleeast/14scene.html


In een afdeling van de sportschool staan apparaten naast en tegenover elkaar, langs een gangpad. Witte bouwsels van vierkante stalen balken, met katrollen en kabels die stapels gewichten trekken. Een paar mensen maken hun ronde. Ze zitten of liggen en zwoegen aan de handvaten, trekken en duwen de gewichten op, en nog eens op. Tien, vijftien, twintig maal, dan een minuut pauze, en opnieuw, vijftien, twintig keer. Na een paar weken merk ik hoe aangenaam die minuut kan zijn. Als ik mijn best heb gedaan, en bijna niet meer kan, dan vliegt die minuut voorbij. Ik zit, ellebogen op de knie‘n en hoofd in mijn handen, stil voor me uit te kijken, verbaasd zonder te weten waarover. Dromend, peinzend over bijna niets. Een prachtminuut. Dan ontwaken, en verder. Duwen, trekken, weer een keer, verder en zwaarder. Op naar nog zo'n minuut.

In a wing of the fitness center, steel machinery is lined up on two sides of a path. The structures are painted white. Beams welded together, wheels and steel cables fastened to stacks of weights, with a seat and handles connected to every individual contraption. A few people make their round. The sit or they lie down and work on the handles, pushing and pulling up the weight stack, up, and up again. Ten, fifteen, twenty times, then a break of a minute to catch breath and again, fifteen, twenty times. After a few weeks I find out how pleasant that minute can be. If I've done my best and gone near the limit, that minute flies by. I'm sitting, ellbows on my knees, face in my hands, staring away without seeing, baffled by nothing in particular. Dreaming, pondering about almost nothing. A beautiful minute. Then waking up, and moving on. Pushing, pulling, once more, harder. On my way to another minute like that.


“[...] That curious mixture of passion and pity that is the essence of love.”
Len Deighton, Yesterday's Spie


“Everyone's fear is different. And because bravery is just the knack of suppressing signs of your own fear, bravery is different too. The trouble witth being only nineteen is that you are frightened of all the wrong things; and brave about the wrong things.”
Len Deighton, Yesterday's Spie


“Summer rain is cleaner than winter rain. Winter rain strikes hard upon the granite, but summer rain is sibilant soft upon the leaves. This rainstorm pounced hastily like an inexperienced lover, and then as suddenly was gone. The leaves drooped wistfully and the air gleamed with green reflections. It's easy to forgive the summer rain: like first love, white lies or blarney, there's no malignity in it.”
Len Deighton, An Expensive Place to Die


“It was chaos. Not the sort of chaos that results from an explosion, but the kind that takes years to achieve. Spend five years hiding things, losing things and propping broken things up, then give it two years for the dust to settle thickly and you've got Byrd's studio.”
Len Deighton, An Expensive Place to Die


“By comparison with the cold cobbled alleys, the hotel restaurant was a scene of throbbing gaiety. A small orchestra was playing "Lights of Moscow" and the waiters were clattering metal dishes and semaphoring with table napkins, and there was the air of subdued hysteria that you get in a big theatre when the orchestra is tuning up.”
Len Deighton, The Billion Dollar Brain


“It was a fine Paris evening, Gauloises and garlic sat lightly on the air, and the cars and people were moving with the subdued hysteria that the French call élan.”
Len Deighton, An Expensive Place to Die


“A man saves his most bitter hatred for those who have seen him at his most vulnerable, for those who despise him and for those who grant him a desperately needed favour.”
Len Deighton, Declarations of War


“When old men decided to barter young men for pride and profit, the transaction was called war.”
Len Deighton, Declarations of War


“A father is a leader and a loner, a sinner and a saint, a man and a boy. He is blood, he is soul, and he is heart. A father walks with you to the door of the future, and knows he can't go with you, and sets you free.”
Nicole Hunter, Waiting For The World To End
See also www.nicolehunterbooks.com


“By their needs and by their love [...] these children had created a father.”
Tom Clancy/Steve Pieczenik State of Siege


‘Whatever path you take, there is a league of bad road,’ said Domingo solemnly. I hoped it was just another proverb.
Len Deighton, Mexico Set


‘ George asked me when I was feeling low. He asked me at a time when I suddenly wanted to be married. You wouldn't understand; men never feel like that. Men just get married for peace and comfort. They never feel frightened of not being married the way women do sometimes. ’
Len Deighton, Mexico Set


‘I did her an injustice but sometimes I had the feeling that she would do anything if the price was high enough, for she still had that fundamental insecurity that one bout of poverty can inflict for a lifetime, and no amount of money remedy. ’
Len Deighton, Mexico Set


"I hate being fond of people, Juliet thought, stirring her dissolving stock cube with a knife handle, I simply hate it. I'd much rather loathe them [...]. At least you know where you are, with loathing."
Joanna Trollope, A Village Affair


'I feel cast aside,' Laura said. 'Thrown away. Not good enough. Rejected.
Wendy put her mug down.
'I have to say, except for superficially, that isn't how it looks.'
'Oh?' Laura said sharply.
'It looks,' Wendy said, 'as if you'd just grown miles and miles apart. Simple as that.
Nothing left but the formalities.'
'And if he'd never met this girl?'
'He'd probably met another one.'
'Because of me?'
Wendy made a face.
'Because of your marriage. There were two of you in that.'
Joanna Trollope, Marrying The Mistress


"Do I look thirty-eight, Simon thought, or forty-eight? Or seventy-eight? Anyway, what does thirty-eight look like? And does thirty-eight with three children and a mortgage inevitably look quite different from thirty-eight with no commitments and a Porsche?"
Joanna Trollope, Marrying The Mistress


"Men were there, it seemed, and then they weren't, and when they weren't, you got on without them."
Joanna Trollope, Marrying The Mistress


> "Almost nobody is happy," Cecily said, "It's rather that one must devise ways of cheating or eluding unhappiness. And of course, some people love unhappiness with a passion."
Joanna Trollope, A Village Affair


Perhaps all fear is worse than reality, just as all hope is better than fulfilment
Len Deighton, Berlin Game


She wondered if any sort of moral victory was possible in human affairs or if addressing and confronting evil only empowered it and produced casualties of a different kind.
James Lee Burke, White Doves at Morning


"So this Oedipus fellow was a king but he married his mother and blinded hisself and became a beggar, even though he could figure out riddles and was the brightest fellow around?" "
"That pretty well sums it up," Willy said.
"Them ancient Greeks didn't have real high standards when it come to smarts, did they?" Tige replied.
James Lee Burke, White Doves at Morning


Sometimes the heart can sink with a sense of mortality and loss as abrupt as opening a door to a shop filled with whirring clocks.
James Lee Burke, A Morning for Flamingos


Julia wandered off to investigate the rest of the interior. Was Vera, then, not a virgin? Possibly not, judging by the note of superiority in her tone over the unfortunate Mrs Ruskin. Maybe the dig also constituted some slight revenge on Julia? She imagined Vera rolling robustly naked in a field -- or perhaps on a hillside? -- with one of the comrades. At least Vera would know what sex was like.

Salley Vickers, Miss Garnet's Angel


But wasn't it queer that you could get to know a person better when they were dead than when they were alive? Perhaps it was because the dead could not reprove you? It was fear that made one hold back from knowing people.

Salley Vickers, Miss Garnet's Angel


But do not make the mistake of believing bad news just for the reason that it is bad. We live in an age, God forgive us, where bad news is supposed to be good.

Salley Vickers, Miss Garnet's Angel


Sarah's father had died -- hanging from a rope -- because his daughter had believed a lie: one of those rational-seeming lies which pose as morality because human beings like to think the worst of each other.

Salley Vickers, Miss Garnet's Angel


Long ago she had decided that history does not repeat itself; but perhaps when a thing was true it went on returning in different likenesses, borrowing from what went before, finding new ways to declare itself.

Salley Vickers, Miss Garnet's Angel


"You've done one thing wrong, Jerry."
"What's that? I've done everything wrong."
"In making me feel so loved you've convinced me being somebody's mistress is too shabby for me."
"It is. You're too nice, you're too straight, really. You give too completely. I hate myself for accepting."
"Accept, Jerry. If you can't take me as a wife, don't spoil me as a mistress."
"But I don't want you as a mistress; our lives just aren't built for it. Mistresses are for European novels. Here, there's no institution except marriage. Marriage and the Friday night basketball game. You can't take this indefinitely; you think you can, but you know you can't."
"I guess I know it too. It's just that I'm so scared of trying for everything and losing what we have."
"What we have is love. But love must become fruitful, or it loses itself. I don't mean having babies -- God, we've all had too many of those -- I mean just being relaxed, and right, and, you know, with a blessing. Does 'blessing' seem silly to you?"
"Can't we give each other the blessing?"
"No. For some reason it must all come from above."
Above them, in a sky still bright though the earth was ripening into shadow, an aeroplane hung cruciform, silver, soundless.

John Updike, Marry Me


"She fought for the right to love, men and women, rejecting the conventions that marriage demands exclusive love, and that women should only love men, and men only women. For this she was prepared to give up everything. Yes, she may have been mad, as she later said, but it was a magnificent folly. She may have been cruel, but it was cruelty on a heroic scale. How can I despise the violence of such passion?"
Nigel Nicolson, Portrait of a marriage


Now come days of begging, days of theft. Days of riding where there rode no soul save he. [...] The night sky lies so sprent with stars that there is scarcely space of black at all and they fall all night in bitter arcs and it is so that their numbers are no less.

Cormac McCarthy, Blood Meridian


"A woman in the flower of her prime needs a romantic attachment. It is the knowledge that someone is thinking of you, desires you, longs for the touch of your beautiful body, that keeps the heart young."

W.W. Astor to Victoria Sackville-West [Portrait of a Marriage, Nigel Nicolson]


"What mattered most was that each should trust the other absolutely. 'Trust', in most marriages, means fidelity. In theirs it meant that they would always tell each other of their infidelities, give warning of approaching emotional crises, and whatever happened, return to their common centre in the end."

[Portrait of a Marriage, Nigel Nicolson]


"But death is one flaw that always lands like a fist in the center of the forehead. No matter how many times you see it, or smell its grey rotting odor, or come close to buying it yourself, each time is always like the first. No amount of earlier experience prepares you for it, and after it happens the world is somehow unfairly diminished and bent out of shape."

James Lee Burke
Lay Down My Sword And Shield