Home

Bom 1

door Johan Polak & Frans Goddijn

Verschrikkelijk. Drie dagen lag de nucleaire kofferbom onder bereik van een handvol sovjetcriminelen - dat was tot daar aan toe, maar erger is dat ik tot op de dag van vandaag niet het citaat kan vinden dat hier, vlak onder de eerste alinea, had moeten staan! De verzen houden zich schuil, als een verborgen code. In mijn archief, met enkele strekkende meters Reviana, heerst een bijna dictatoriale orde. Er zou zich daar een gedicht moeten bevinden, dat misschien alleen een mondelinge overlevering kent en wellicht nooit door de meester zelf is geschreven. Dit ene apokriefe gedicht speelt verstoppertje, nu al weken lang: een gebed waarin Gerard Reve de Here verzoekt "GOOI NOU TOCH EINDELIJK EENS DIE BOM!"

In het algemeen waren onze humoristische schrijvers en cabaretiers niet afkerig van een grapje over nucleaire vernietiging. Wim Kan vertelde niet lang na de mislukte ontmoeting in Wenen van Kennedy en Chroestjov dat de Rus de Amerikaan dreigde "kijk, wanneer wij op deze knop drukken, gaat het westelijk halfrond in vlammen op". Wim Kan vervolgde: "en toen zou Kennedy hebben gezegd 'O wat leuk, dan zien wij Amerikanen dat morgenavond op de kleurentelevisie!'"

Het dreigement kan op waarheid berusten, maar het antwoord van Kennedy is stellig achteraf bedacht, blijkens de voorzichtige invoeging van het woordje "zou". Eindelijk was het toch zover - bijna. Als het aan Randy Newman had gelegen, de cynische Amerikaanse troubadour die zijn zwartgallige levensverslagen ongemeen vrolijk weet te toonzetten, was de bom al jaren geleden door de Amerikanen zelf afgeworpen overal waar demonstranten zich de wereld een communistisch paradijs naar Russisch voorbeeld wensten en waar Amerika gold als "evil empire".

(...)
They don't respect us - so let's surprise them
We'll drop the big one and pulverize them
(...)
Boom goes London and boom Paree
More room for you and more room for me
And every city the whole world round
Will just be another American town
Oh how peaceful it will be
We'll set everybody free
You'll wear an Japanese kimono
And there'll be Italian shoes for me
They all hate us anyhow
So let's drop the big one now
Let's drop the big one now

[Political Science, 1969]

Nog een geluk dat de troep schlemielen, voor enkele dagen aan de wankele macht, geen tijd heeft gevonden om een CD van Newman te draaien.